Vad menas med ”shared service center”?

9 januari, 2011 | Författare: mirror | Posted in Ekonomi

Vad menas med ”shared service center”?
Kanske har du hört talas om SSC, ”shared service center”, och undrat vad begreppet egentligen står för. ”Shared service center” innebär, enkelt uttryckt, att man samlar interna tjänster i en särskild enhet – SSC – som levererar tjänsterna till den övriga verksamheten.
Så kallad ”shared service” brukar normalt definieras som en koncentration av flera enheters resurser i en gemensam, självständig enhet, vars syfte huvudsakligen är att sköta administrationen på ett kvalitativt men samtidigt kostnadseffektivt sätt.
Med hjälp av ett ”shared service center” inom verksamheten, blir det enklare för företaget att fokusera på sin kärnverksamhet. ”Shared service” har också blivit allt mer vanligt förekommande bland företag under de senaste tio åren.
Många företag har anammat det här med ett ”shared service center” inom verksamheten, däribland företaget Mirror Accounting.
Hos Mirror Accounting har man lång erfarenhet av att arbeta med SSC; företaget började nämligen som ett ”shared service”-företag redan för tio år sedan. Idag erbjuder man professionell hjälp till andra företag som önskar etablera en ”shared service”-verksamhet.
Mirror Accounting har också tagit fram en lista över 20 olika drivkrafter för att lyckas med en ”shared-service”-satsning. Grundtanken är, att medvetenheten om drivkrafterna ökar chansen till framgångsrika förändringar inom verksamheten.
Mirror Accounting kan bland annat hjälpa till med att definiera verksamhetens möjliga vinstpotential, ta fram beslutsunderlag och genomföra förstudier, samt bistå med hjälp inom området projektledning/implementering av SSC.

Författare: mirror

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.