Truckutbildning, säljutbildning, arbetsmiljö utbildning

16 november, 2010 | Författare: motivera | Posted in Näringsliv

Vem behöver liftutbildning?
Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste alla som jobbar med eller på en mobil arbetsplattform kunna uppvisa dokumenterade kunskaper i ämnet, såväl teoretiska som praktiska. Arbetsgivaren måste även ge ut ett skriftligt intyg.
I Arbetsmiljölagen står fastställt att arbetsgivaren alltid måste kontrollera att den anställde har den utbildning och de kunskaper som krävs, för att den anställde på ett säkert sätt ska kunna utföra sitt arbete vid eller från liftar.
Ökad säkerhet på arbetsplatsen är alltid bra, och det är detta som liftutbildningen är till för. Att investera i en bra liftutbildning är att investera i ökad säkerhet för personalen, vilket samtidigt leder till minskade kostnader för eventuella sjukskrivningar och produktionsbortfall.
Förutom att den anställde måste kunna visa upp ett dokument som styrker hans eller hennes förvärvade kunskaper i ämnet, både praktiska och teoretiska, krävs samtidigt att arbetsgivaren skriftligt lämnar ett tillstånd som visar att den anställde får använda en lift.
Det finns många olika liftutbildningar att välja mellan. En så kallad LLP-utbildning ser till att brukare av liftar uppfyller de lagstadgade kraven. LLP står för ”Liftläroplanen” och är en läroplan som styr all liftutbildning. Där framgår vad som ska ingå i en liftutbildning. LLP har utformats i enlighet med gällande ISO-standard för liftutbildning (SS-ISO 18878:2004).
Du som önskar gå en LLP-utbildning, kontaktar något av de olika utbildningsföretag som erbjuder liftutbildningar. En förteckning över dessa återfinns på Liftutbildningsrådets hemsida liftutbildning.se.
Liftutbildningsrådet, LUR, genomför kontinuerligt kontroller av de auktoriserade liftutbildningsföretagen, för att fastställa att utbildningen följer gällande lagstiftning och bedrivs i enlighet med LLP.
Motivera.com är ett av de få företagen som erbjuder liftutbildning, heta arbeten och arbetsmiljö utbildning. Kolla länkarna ovan för mer info.

Författare: motivera

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.