Stegtävlingar och aktivitetstävlingar

21 mars, 2011 | Författare: jonasknutson | Posted in Hälsa & Skönhet

Många företag inser idag vikten av att erbjuda friskvård för sina anställda. En frisk personal jobbar bättre och är mindre sjuka vilket innebär ökad effektivitet och minskade kostnader.

Stegtävlingar har de senaste åren varit populära friskvårdssatsningar bland företag i Sverige. Detta beror dels på att ansällda tycker att det är roligt att vara med, och dels på att företagen ser alla fördelar som stegtävlingen medför. I stegtävlingen bär alla deltagare en stegräknare som räknar antalet steg som man går.

En ny tjänst som blir är populärare är aktivitetstävling, en tjänst som till upplägget mycket liknar en stegtävling med där tävlingen basar på antalet minuter deltagarna utför olika typer av aktiviteteter istället för antalet steg.

Författare: jonasknutson

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.