Smutsprevention stopper spridning av smuts inom industrin

23 juni, 2011 | Författare: Henrik | Posted in Näringsliv

Känsliga produkter ställer allt högre krav på renhet inom industrin idag. Det mesta av den smuts som vi får in kommer via skor eller fordon, t.ex. pallyftare och truckar. Med ett aktivt system för rengöring av skor eller hjul kan en stor del av smutsen stoppas redan innan man kommer in de känsligare delarna av lokalerna.

I takt med att våra produkter, eller vår produktionsapparat för den delen, blir allt mer avancerade, blir de också känsligare för smuts. Men det är inte bara företagsinterna krav som ställer höga krav på renhet inom produktion. Allt högre krav ställs också från myndigheter och kunder. Idag finns aktiva system för att stoppa smutsen i ett så tidigt skede som möjligt. Med ett system för sulrengöring passerar personal och besökare en enhet med roterande borstar som effektivt borstar av skorna undertill. Tyska Heute GmbH ligger i framkant när det gäller denna typ av utrustning.

”Vi har valt att kalla det smutsprevention”, säger Henrik Lidholm, VD för Gentus AB och Heutes distributör i Sverige. ”Detta innebär att man försöker eliminera varje steg där smuts förs vidare in i lokalerna. Vi har vant oss vid att smutsen dras runt och att den skall städas bort med jämna intervall. Vårt sätt att tänka är helt annorlunda, smutsen skall aldrig komma in helt enkelt” fortsätter han.

Systemen, som heter Solamat och Soltec, finns även med möjlighet att ansluta vatten och avlopp, och man får då en våt rengöring av skosulorna. Fördelen är att man kan mata systemet med desinfektionsmedel via en separat pump, och samtidigt få en desinfektion av skosulorna. Gentus har nyligen fått en beställning på ett sådant system från ett företag som producerar djurfoder. I produktionen hade man fått problem med salmonellasmitta, och hittade här en effektiv lösning.

Det finns många branscher som ställer höga krav på renhet, t.ex. läkemedels-, medicinteknik-, och livsmedelsindustrin. Men situationen kan också vara den omvända, att man har en smutsig produktion och vill hindra smutsen från att komma in i kontorslokaler eller omklädningsrum.

För fordon ser lösningen något annorlunda ut. Systemet kallas ProfilGate och är passivt, det finns alltså ingen motor som driver rengöringen. I stället är det hårda borst placerade i ett galler som borstar hjulen på truckar och pallyftare vid passage. Borsten är speciellt anpassade i längd, styvhet och vinkel och tekniken har patenterats av tyska Heute GmbH.

”Fördelen med systemen är inte bara att man minskar spridningen av smuts inom lokalerna. Kan man minska städfrekvensen, leder det till minskade kostnader”, avslutar Henrik.

För vidare information kontakta:
Gentus AB
Henrik Lidholm

076-83 83 825

Författare: Henrik

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.