Pyssel med barn – Utvecklande för både barn och vuxen

15 december, 2010 | Författare: elias_dinlank | Posted in Hus & hem

Att pyssla innebär ett stegvis förfarande för att uppnå ett slutmål. Att pyssla med barn är ett utmärkt sätt att bygga en relation mellan vuxen och barn och det skapande moment som pyssel innebär hjälper också barnet i sin utveckling och ökar deras kreativitet. Pyssel tillsammans med barn kan hjälpa barnet på flera områden i dess utveckling:

  • Det skapande momentet i pyssel kan hjälpa barnet då det kan bidra till barnets förmåga till abstrakt tänkande.
  • Det problemlösande momentet i pyssel kan bidra till barnets förmåga till att tänka i nya banor och lösa problem.
  • Det kollektiva momentet i pyssel, där ofta barn och vuxen tillsammans hjälper varandra framåt, hjälper barnet i dess förmåga att fungera i grupp.

Vidare är pyssel tillsammans med barn en händelse som uppmuntrar till social beteende. Samtidigt som pysslet genomförs, är det ett utmärkt tillfälle att även prata eller ta upp vissa problem. Pyssel med barn kan vara utvecklande för både barn som vuxen.

Författare: elias_dinlank

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.