Rengör din pool lätt och snabbt!

24 november, 2010 | Författare: folkpoolen | Posted in Hus & hem

Så rengör du din pool
En pool som inte rengörs med jämna mellanrum, blir snabbt både ohygienisk och synligt smutsig. Inte vad man vill kliva ner i efter solstunden, direkt! Här följer några råd angående hur du på bästa sätt sköter och rengör din pool.
De allra flesta pooler har någon form av mekanisk rening, i form av ett mindre ”reningsverk”. Det är här som skräp och andra ovälkomna partiklar fångas upp av ett sandfiler eller patronfilter.
Ett utbytbart poolfilter byts därför med fördel ut med jämna mellanrum. Normalt brukar detta behöva göras någon gång per månad. Ett så kallat polyesterfilter kan behöva plockas ur för manuell rengöring ca 2-3 gånger /månad. Spola rent filtret, och lägg det därefter i en hink fylld med varmt vatten och lite tvättmedel. Låt verka i 10 minuter och skölj.
Partiklar som sjunker botten, dammsugs upp med en såkallad bottensug. Till detta rengöringsverktyg finns flera kompletterande redskap, som exempelvis praktiska lövhåvar och väggborstar.
Men det finns också en hel del kemiska rengöringsmedel, som du kan använda vid rengöringen av din pool, bland annat så kallade ”flockningsmedel” vilka hjälper till att klumpa ihop oönskade partiklar i vattnet.
Det är också bra om du med jämna mellanrum kontrollerar poolens pH-värde. Ett felaktigt pH-värde kan nämligen bidra till oönskade skador på poolens utrustning och material.
För den smutsrand som många gånger uppstår precis i vattenlinjen, finns också särskilda plastrengöringsmedel. Också missfärgningar orsakade av järn eller andra metaller kan tas bort med hjälp av (surare) rengöringsmedel.
Det finns många olika sorters rengöringsmedel för pooler, vad du behöver avgörs dels av vilken pool du har, och dels av hur behovet ser ut. Det bästa är förstås om du följer poolens/butikens rekommendationer.
Läs mer på vår hemsida folkpool.se.

Författare: folkpoolen

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.