Novius – Ögonoperation

23 november, 2010 | Författare: Novius | Posted in Hälsa & Skönhet

Novius ögonklinik
Söker du efter ögonoperationer och laserbehandlingar eller andra behandlingar för olika synfel. Du är Novius företaget för dig. Förutom laserbehandlingar och ögonoperationer utför även Novius viss ögonlocksplastik samt utför behandlingar av både ålderssynthet och gråstarr.
Novius Ögonklinik är experter inom området ögonlaser och ögonkirurgi. Med mer än 20 år på nacken, har Novius ögonläkare stor erfarenhet av området och har blivit certifierade för att utföra olika typer av laserbehandlingar.
Bland behandlingarna som Novius utför kan nämnas gråstarrsoperationer och ögonlocksplastik. Dessutom använder man sig av den moderna behandlingsmetoden LASIK, för individuella behandlingar av olika synfel.
Huvudsakligen ägnar sig Novius åt synfelskorrigerande kirurgi och synfelskorrigerande behandlingar, och man kan effektivt behandla både närsynthet, översynthet, ålderssynthet och astigmatism.
Utöver de synfelskorrigerande behandlingarna, kan Novius även utföra behandlingar mot både grönstarr och gråstarr, plus att man erbjuder viss kosmetisk ögonplastik.
Behandlingar med ögonlaser har kommit starkt under senare år. Bland annat behandlingar med så kallad LASIK (Laser in-situ keratomileusis) har blivit allt mer vanligt förekommande bland ögonlaseroperationer.
LASIK, som används för behandling av närsynthet, utgör en behandlingsmetod där klassisk ögonlaserbehandling kombineras med mikrokirurgiska ingrepp på ögats hornhinna.
Ett annat vanligt ingrepp utgör behandlingarna mot gråstarr, det vill säga grumlingar i ögonlinsen, där man med hjälp av ultraljud i kombination med en ersättningslins av plast effektivt behandlar problemet.
Vill du veta mer om Novius ögonklinik, tillgängliga behandlingar eller få information om hur dina individuella möjligheter till synförbättring ser ut, kontaktar du enklast Novius via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna hittar du på Novius hemsida novius.se.

Författare: Novius

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.