Lönesystem

22 november, 2010 | Författare: blueg | Posted in Ekonomi

Behöver jag som småföretagare ett löneprogram?
Ett löneprogram kan vara en klok investering, även för dig som småföretagare. Visserligen får du ofta lägga ut en slant på ditt löneprogram, men kan också förenkla din verksamhet på ett effektivt sätt. Och det finns faktiskt billigare varianter av löneprogram, och i vissa fall kan du även få ett löneprogram gratis.
Du har endast några få anställda ditt företag, och ställer dig frågan om du verkligen behöver ett riktigt löneprogram. Och ja, det kan faktiskt vara en bra sak att skaffa ett löneprogram.
Men är det inte dyrt? Både ja och nej, det finns självklart mer avancerade löneprogram, men om du ser dig om kan du i många fall hitta betydligt billigare men användbara löneprogram – och i vissa fall till och med löneprogram som är alldeles gratis.
Ett klassiskt löneprogram omfattar vanligen ett flertal olika register. Det kan bland annat också handla om en särskilt avdelning för löneberäkning, en avdelning för att kunna skriva ut lönebesked samt möjlighet att sammanställa informationsunderlag som lämpar sig för redovisningar till exempelvis Skatteverket.
Ett löneprogram är traditionellt sett indelat i två olika huvudregister: ett löneartsregister samt ett personregister.
Löneprogrammets huvudregister är det så kallade löneartsregistret. Där sammanställs uppgifter om vilken lön det handlar om: månadslön, övertidsersättning mm. Här sammanställs även eventuella avdrag från lönen.
Löneartsregistret bygger på ett system där lönearten beskrivs via olika koder. Här finns också uppgifter om eventuell beskattning. Det är också här vi hittar uppgifter om reseersättningar, traktamenten med mera.
Löneprogrammets löneartsregister hjälper dig dessutom att snabbt och effektivt utföra krångliga beräkningar gällande exempelvis sjukavdrag och semesterersättningar.
Personregistret däremot, är ett register över uppgifter om den anställde. Det kan till exempel handla om uppgifter som personnummer, lönekonto, hemadress, aktuell skattetabell med mera.
Ett löneprogram hjälper dig med andra ord att spara både värdefull tid och pengar (samt besparar dig förmodligen en hel del krångel) när du ska beräkna dina anställdas löner.

Författare: blueg

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.