Logotypen – företagets ansikte utåt

31 augusti, 2011 | Författare: Johan | Posted in Näringsliv

Den viktigaste delen i ett företags grafiska identitet är logotypen. Logotypen är ansiktet utåt och ofta den första kontakten en potentiell kund får med företaget. Med en hård konkurens på marknaden sållas många företag bort på grund av bristande utseende trots att såväl kompetens och kunskap finns. Med en genomtänkt grafisk identitet som speglar verksamheten skapas ett förtroende redan vid första kontakten. Ett kontinuerligt användande av en logotyp skapas ett igenkänannde som stärker såväl förtroendet för företaget som företagets identitet. Med logotyper till fasta priser är det lätt även för små och nystartade företag att skapa ett professionellt utseende och attrahera kunder utan att bli ruinerade.

Författare: Johan

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.