Information om skattefria pokervinster

23 januari, 2011 | Författare: UTG | Posted in Nöje & Fritid

Enligt svensk lagstiftning klassificeras pokerspel som ett lotteri trots inslagen av skicklighet. Att poker ses som ett lotteri gör att poker givetvis beskattas på samma sätt som vinst av lotterier. Vinster i svenska lotterier har länge varit skattefria, medan utländska lotterier länge beskattades som inkomst av kapital. Den 1:a januari 2009 ändrades svensk lagstiftning så att även utländska vinster av lotterier är skattefria om det anordnats i en stat inom EU, då EG-domstolen ansåg att tidigare lagstiftning stred mot EG-fördragets rätt för företagare inom en medlemsstat att fritt tillhandahålla sina tjänster inom gemenskapen.

I juni 2009 publicerade skatteverket ett officiellt ställningstagande om skattesituationen för pokervinster.
”Rätten till fri rörligheten av tjänster utövas av den som tillhandahåller tjänsten, vilket förutsätter att spelanordnaren har etablerat sin verksamhet i en stat inom gemenskapen. Verksamheten ska därmed ha en sådan fysisk och ekonomisk integration med verksamhetslandet att det kan liknas vid en form av hemvist”.

Spelbolaget måste således anses ha en sådan fysisk och ekonomisk integration med verksamhetslandet att det kan ses som en hemvist för att pokervinster ska vara skattefria. Hur vet man då om ett spelbolag har skattefri poker? Vart bolaget är licensierat kan ge en fingervisning om de är baserade inom EU, men det är ingen garanti för att vinsterna är skattefria. Den fysiska hemvisten är då viktigare. Vart är företaget registrerat? Vart finns företagets personal? Information om detta finns ofta på företagets hemsida. Om du inte vet om företaget har sitt säte inom EU och inte hittar någon information om företagets hemvist är det viktigt att du uppger den information du har i din inkomstdeklaration under övriga upplysningar. På så sätt slipper du betala skattetillägg om skatteverket bedömer spelbolaget vara skattebelagt.

Är en pokerbonus skattefri? Just när det gäller pokerbonusar är skatteläget aningen oklart. Skatteverket har endast kommenterat rakeback och kommit fram till att det är skattefritt. Om bolaget är EU-baserat bör dock även pokerbonusar vara skattebefriade.

Författare: UTG

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Kommentarer (1)

  1. [...] 1) Spela på ett pokerrum med skattefria vinster. Det här kanske inte är så enkelt om du spelar turneringar eller sitngoes, men om du spelar cash games så får du tillräckligt med action på pokerrum som är baserade inom EU för att det inte ska vara värt 30% skatt på eventuella vinster. Du kan läsa mer om skattefria vinster här. [...]