Hushållstjänster, bemanning, städning, barnpassning

18 november, 2010 | Författare: Veteranpoolen | Posted in Näringsliv

Stark tillväxt inom området bemanning
Från en liten bransch med få massor av mindre företag, är bemanningsbranschen idag på stark framväxt – idag står så kallad bemanning för 1 procent av den totala sysselsättningen.
Bemanningsbranschen växer – liksom bemanningsföretagens omsättning. Under årets tredje kvartal, hade de svenska bemanningsföretagens gemensamma omsättning ökat med närmare 40 procent på ett år.
Omsättningarna har ökat ständigt sedan 2001 – det år man först började med mätningarna.
Bakom de framtagna siffrorna står branschorganisationen Bemanningsföretagen samt HUI, Handelns Utredningsinstitut.
Särskilt inom industrin har det hänt mycket på bemanningsfronten under senare tid. På ett år har bemanningsföretagens omsättning inom industrin ökat med inte mindre än 100 procent.
Henrik Bäckström från Bemanningsföretagen förklarar detta med att det inom industrin har skett en stor strategiförändring, och att många av företagen har valt att höja gränsen för hur stor andel av personalstyrkan som får tas in utifrån.
Som ett exempel nämner Bäckström att Volvo tidigare hade en sådan maxgräns på 5 procent, medan man idag har höjt siffran till 15 procent. Bäckström säger att en anledning till detta troligen kan vara det ökade behovet av flexibilitet.
Idag står bemanningsföretagen för mer än 1 procent av den totala sysselsättningen, och målet är att nå upp till liknande siffror som i övriga Europa. Där ligger snittet idag på närmare 3 procent. Sedan, säger Bäckström, kan man nog inte öka så mycket mer.
Omsättningen inom bemanningsbranschen förra året var 16 miljarder kronor.

Är du däremot ute efter unik bemaning så borde du besökaVeteranpoolen, ett företag där alla anställda är äldre veteraner inom olika områden.

Författare: Veteranpoolen

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.