Hus | Att välja hustillverkare

14 oktober, 2010 | Författare: admin | Posted in Hus & hem

Att välja hustillverkare är svårare, och garanterart mer riskfyllt, än att välja bilmodell eller för den delen bostadsrättsförening. Det avtal som sluts mellan dig och hustillverkaren i samband med upprättandet av ny fastighet är juridiskt bindande och kan inte hävas, såvida inte synnerliga skäl föreligger. För att få klassa ett felsteg från hustillverkarens sida som ”synnerliga skäl” räcker det inte med ett läckande tak, ett mögligt badrum eller en trasig fasad. I regel krävs att samma fel upprepas tre gånger, vilket i praktiken sker mycket sällan. Skulle den färdigbyggda fastigheten dras med flera fel av olika karaktär utgör dessa tillsammans inte tillräcklig grund för att ge köparen rätt att få sina investerade pengar tillbaka.

Man kan fråga sig huruvida husköpare själv är medvetna om detta, i mångt och mycket, snåriga regelverk när de väljer att låta en hustillverkare uppföra drömmarnas hus – ofta livets största och viktigaste investering. En rundringning bland ägare till hus och villor i Sydsverige visar att de flesta på någon punkt är besvikna på den nya villan. I många fall har hustillverkaren ignorerat eller åsidosatt viktiga punkter i avtalet. I andra fall har tillverkarna inte hållit sig till den avtalade tiden för uppförandet. Köparna, som utgått från ett visst inflyttningsdatum, har sålt den gamla bostaden och därmed blivit hemlösa under den period som hustillverkarna behövt för att färdigställa bygget. De förväntansfulla köparna har i somliga fall tvingats bo på hotell; något de själva fått bekosta.

Poängteras bör emellertid att hälften av alla husköpare är relativt nöjda med sina villor. Det kan kanske ses som positivt i en värld där det snarare är regel än undantag att något går snett i samband med ett husbygge.

Denna artikel är återskapad ifrån gamla versionen av dinlank.se och publicerad av Admin!

Författare: admin

This author has published 34 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.