Fördelar med att göra en hälsoundersökning

18 januari, 2011 | Författare: JohanK | Posted in Hälsa & Skönhet

Har du någonsin undrat hur regeringar och privata organisationer drar slutsatser om saker som allmän hälsa, demografi, effekter av vatten/luft föroreningar i en viss region? Hälsoundersökningar ger statliga och icke-statliga organisationer data till att utveckla en handlingsplan. Under mer än ett sekel så har hälsoundersökningar varit ett regelbundet inslag i varje land och region i världen. En hälsoundersökning är ingenting annat än att inspektera olika faktorer och resultat av händelser som rör hälsan.

Från FN till lokala hälsoorgan, det finns många organisationer som bedriver hälsoundersökningar. Vissa ser på hälsofaktorer från en mikroskopisk nivå, medan andra ser till de bredare områden som rör hälsan. Varje år spenderas åtskilliga miljoner på att genomföra hälsoundersökningar runt om i världen. Periodiska udersökningar utförs på planerade tider för att samla in viktig information om den allmänna hälsan. Det finns också akutvårdsundersökningar som utförs då utbrott av sjukdomar och när epidemier tar form.

En hälsoundersökning har många fördelar och i denna artikel ska vi diskutera några av de största fördelarna med att genomföra en hälsoundersökning.

• För att utforma ett hälsoprogram, så behöver statliga och andra organ statistiska uppgifter och hälsoundersökningar ger det. En välorganiserad hälsoundersökning kan ge hälsoinformation ända upp till individnivå.

• Hälsoundersökningar låter oss studera några av de viktigaste faktorerna för en nations hälsa såsom födelse-och dödstal, medelålder av befolkningen och barnadödligheten. Dessa hjälper vid planering och genomförande av hälsoprogram.

• Regelbunden hälsoundersökning hjälper oss att jämföra förändringar i den allmänna hälsan eller ge svar på hur ett läkemedel svarat i ett visst geografiskt område. Det hjälper även för övervakning av om en en viss sjukdom eller åkomma ökar.

• De används för att övervaka framgång eller misslyckanden av hur ett hälsoprogram fungerat för att hantera en viss sjukdom eller åkomma. De ger också bränsle till forskningen om alternativa behandlingar och åtgärder om en viss plan inte har fungerat i ett visst fall.

• En hälsoundersökning är användbar för att studera hot om sjukdomar som aids, polio och många andra. I många delar av världen utförs undersökningar för dessa sjukdomar för att studera deras uppkomst och effekt av läkemedel.

• Hälsoundersökningar är mycket användbara för läkemedelsbolagen. Det matar dem med data för att tillverka läkemedel och marknadsföra dem i de geografiska områden där deras efterfrågan är stor. Det leder också till forskning och utveckling av nyare mediciner för att ta itu med hälsorisker.

• Försäkringsbolag drar också nytta av hälsoundersökningar och använder uppgifterna för att ta fram nya strategier till förmån för allmänheten.

• Vid naturkatastrofer såsom jordbävningar, storm osv så kommer hälsoundersökningar till nytta för omedelbar lindring och räddningsaktioner.

• I den underutvecklade världen så hjälper hälsoundersökningar att formulera kostnadseffektiva strategier för att hantera epidemier och akuta fall av undernäring.

Hälsoundersökningar är ett viktigt redskap i att formulera hälsopolitiken både på regeringsnivå och organisatorisk nivå. Utan hälsoundersökningen skulle det ha varit omöjligt att bedöma framgång eller misslyckande av projekt och i första hand även formulera resultatinriktad politik.

Sammanfattning: En hälsoundersökning har många fördelar som kan hjälpa regeringar att formulera strategier och program för att hantera hälsorelaterade frågor.

Författare: JohanK

This author has published 3 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.