Belysningsel – en dold kostnad

9 oktober, 2011 | Författare: Tor | Posted in Ekonomi

Organisationen Belysningsbranschen uppmärksammade tidigt fördelarna med LED-belysning en artikel från 2008 “En ljusare framtid”. Det mest häpnadsväckande är de jämförelser som man gör med stöd från energimyndigheten där man konstaterar att vi enbart via myndigheter och offentlig verksamhet kan bespara Sverige 4,2 TW/h per år av totalt 14 TW/h belysningsel med hjälp av modern belysning.

I samma skrift skriver man om hur T8 (vanliga lysrör) kan ersättas med det modernare röret T5 vilket I sin tur innebär byte av armaturer. T5 rören introducerades på marknaden 1995. Att byta armaturer för att få in T5 istället kan bli en dyrbar historia.

Belysningsel är en dold kostnad. Elkonsumtionen är en av de nödvändigheter där kostnaden i många fall inte analyseras närmare. Det står ju inte specificerat i din elräkning vad som har orsakat förbrukningen, som t.ex. i en telefonräkning där man kan se vilka samtal samt hur länge dessa varat. Fakturan kommer och den betalas, varken mer eller mindre. Generellt sett så lägger en verksamhet mellan 20-30 procent av sin totala elkonsumtion på belysningsel. Besparingspotentialen kan i vissa verksamheter vara stora till mycket stora. Precis som belysningsbranschen skriver i sin skrift ”En ljusare framtid” så kan besparingar i den offentliga sektorn uppgå till belopp som motsvarar 1029 förskolelärare eller 930 grundskolelärare. Detta är inte en engångsföreteelse, utan detta är årligen. Samma jämförelse görs för belysningsselen inom sjukvården där hela 600 sjuksköterskor eller 250 distriktsläkare skulle kunna anställas till följd av besparingspotentialen enbart från belysningsel.

Den dominerande belysningen i skollokaler och vårdlokaler var 56-59 procent T8 lysrör enligt energimyndighetens undersökningar 2008.

Det finns flera oberoende studier som också säger att belysningen har en stor inverkan på vår hälsa. I ett land som Sverige där många timmar under årets mörka period spenderas under ljuset från lampor. Lampor som i flera fall återger nätspänningens frekvenser och som indirekt påverkar vårt välbefinnande. En del kan uppleva dessa frekvenser som ett konstant flimmer. Lysrör utan HF-drivdon (HF = högfrekvens) är ett typexempel på lysrör som avger flimmer. Studierna säger till och med att långvarig exponering i ljus från dessa lysrör kan ge upphov till trötthet, nedstämdhet och depression, så kallad årstidsbunden depression (SAD).

Miljöaspekterna för lysrör är många. Som vi tidigare nämnt i denna artikel så kan vi uppnå en förminskad förbrukning vilket är både bra för plånboken och för miljön i stort. Vi har också nämnt att flimmer från dåliga installationer kan påverka ens allmäntillstånd med nedstämdhet och trötthet som följd. Utöver dessa miljöaspekter finner vi följande beståndsdelar i ett lysrör; ett fluorescerande pulver samt kvicksilver. Dessa kemiska substanser anses som hälsovådliga ifall att ett lysrör går sönder under drift. Lysrör skall dessutom hanteras som miljöfarligt avfall vid återvinning.

Sedan belysningsbranschens skrift ”En ljusare framtid”, som skrevs 2008 har LED teknologin kommit bra mycket längre. Det finns LED lysrör som ersätter T8 rören rakt av. Detta innebär att vi inte behöver byta armatur, vilket i sig besparar oss från ytterligare investeringar och tid. Vi behöver inget drivdon vilket medför färre komponenter som kan gå sönder. Vi har inga farliga ämnen att hantera då LED lamporna är helt nedbrytningsbara. Ljust som alstras från dioderna i en LED lampa avger inget flimmer. Långvarig exponering kommer således inte att ge upphov till trötthet eller depression. En T8 LED lysrör har en brinntid på 50.000h motsvarar 5ggr längre bytesintervall vilket leder till mindre jobb för förvaltningsavdelningen att jaga utbrunna lampor, vilket ger lägre total driftskostnad. Framför allt så avger de lika mycket ljus som ett traditionellt T8 rör fast till mindre än halva energiförbrukningen.

Det finns dock få LED T8 lysrör som är säkra på marknaden. Branschen gick ut med varningar för de första T8 rören som kom då de kunde orsaka elektrisk chock till installatören då lampan blev strömförande i den del som ännu inte placerats i armaturen vid installation. Det finns dock ett undantag. SLTLED marknadsför det första T8 lysröret som är säker vid installation.

Läs mer om SLTLED T8 LED lysrör (600, 1200 och 1500) på ”LED lysrör sparar 80% energi

Läs mer från Belysningsbranschen här och här.

Författare: Tor

This author has published 4 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.