återvinn med recycla.se

25 december, 2010 | Författare: recycla | Posted in Hus & hem

Vad menas egentligen med skrot?
Med ”skrot” avses vanligen, enkelt uttryckt, ett material som är uttjänt och där produkten ifråga inte längre fyller sin funktion på ett tillfredsställande sätt. Dags för ombearbetning av materialet – eller med andra ord – tid för återvinning!
Skrot, det är vad vi i dagligt tal kallar metall, kablar, maskiner, stål och bilar med mera som ”gjort sitt” på ett eller annat sätt. Ofta blir materialet mer eller mindre uttjänt med tiden, och när produkten inte längre fungerar eller ser ut som den ska, ja då går produkten snarare under benämningen ”skrot”.
När en produkt har gjort sitt, väntar också ”skrotning” av produkten – eller snarare (hellre), en så miljövänlig återvinning av materialet som möjligt. Men skrot kan tas om hand på många olika sätt. Bland annat aluminium lämpar sig väldigt bra för återvinning, då det till 100 procent kan återvinnas. Och det om och om igen!
Visst skrot kan du även få betalt för. Gäller det metallskrot (till exempel aluminium, mässing, koppar och silver) kan du ta reda på vilket skrotpris olika aktörer ger för metallen. Det finns speciella tjänster på nätet (exempelvis recycla.se) där du enkelt kan göra prisjämförelser mellan olika återvinnare.
Gäller det en bil som ska skrotas, kan du även här få en viss ersättning. Var noga med att se till att bilskroten tar hand om din bil på ett miljömässigt sätt. Var tredje svensk bil tenderar för övrigt att hamna på ”svartskrotar” – ibland också utomlands, där betydligt lägre miljökrav råder än i Sverige.

Författare: recycla

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.